Dvojnik spričevala

OBVESTILO PRI IZDAJI IZPISA IZ EVIDENCE OZ. DVOJNIK SPRIČEVAL, NADOMESTNO SPRIČEVALO

Po 36. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS št. 59/2012) imetnik, ki izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči ali odtuji oziroma ponaredi, mu šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine.

Za izdajo duplikata spričevala je potrebo urediti naslednje stvari in sicer:

 1. Se izpolni vlogo :  VLOGA za izdajo DUPLIKATA
 2. S plačilnim nalogom se izvrši plačilo upravne takse, in sicer:
 • Prejemnik MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
 • Transakcijski račun št.: SI56 01100-1000315637
 • Koda namena: GOVT
REFERENČNA ŠTEVILKA NAMEN ZNESEK
SI11 73164-7111002-60000108 Za en izpis iz evidence 1,80 €
SI11 73164-7111002-60000208 Za dva izpisa iz evidence 3,60 €
SI11 73164-7111002-60000308 Za tri izpise iz evidence 5,40 €
SI11 73164-7111002-60000408 Za štiri izpise iz evidence 7,20 €


Potrdilo o plačilu se priloži vlogi.

 1. Plačilo položnice oz. plačilnega naloga za izdajo spričeval (SŠ Izola po veljavni tarifi)
Plačilo izdaje izpisa iz evidence:  

Izpis vseh izgubljenih spričeval ali obvestil o uspehu od 1. do 4. letnika

 

10€

Izpis izgubljenega spričevala o zaključku izobraževanja in obvestila o uspehu pri maturi

 

10€
 • Prejemnik: Srednja šola Izola, Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola
 • Transakcijski račun SI56 0110 0600 0041 248,
 • Koda namena – OTHR,
 • Referenčna številka (sklic):
 • 00 7600-1 – (gastronom-hotelir, gastronomija in turizem, gastronomija, predšolska vzgoja),
 • 00 7600-5 – (zdravstvene nega, kozmetični tehnik)
 • Namen nakazila: izpis iz evidence

Potrdilo o plačilu se priloži vlogi.

 1. Po četrtem odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 48/2009, 8/2010) vam bomo v roku 15 dni izdali Izpis iz evidence.